MAMA ROCK - Naručiću, mala, buđenje u sedam (1979) Single